Teresa Przywoźny – prezes fundacji, babcia Mai

Teresa Przywoźny – babcia Mai