SZKOŁA PODSTAWOWA NR 93 IM. ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to, kim jest,

lecz przez to

czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

DLA

DYREKCJI

GRONA PEDAGOGICZNEGO

RADY RODZICÓW

RODZICÓW UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93

za dobre serca, które pochylaj się nad tymi którzy potrzebują pomocy, za wrażliwe dusze, które skłaniają do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość

SERDECZNE WYRAZY PODZIĘKOWANIA

składa Fundacja Na Rzecz Ochrony Interesów Dzieci z Wadami Genetycznymi, Chorobami Rzadkimi, Wrodzonymi Wadami Rozwojowymi „Masz Prawo” w imieniu swojej podopiecznej Mai Klucznik.

Anno Domini 2017, 14 lutego