SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZ ZARUSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

“Każda istota ludzka

coś znacznie cenniejszego niż własne ja: swój dar”

Paulo Coelho

 

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3

Gronu Pedagogicznemu

Rodzicom

słowa szczerych podziękowań za dar jednoczenia ludzi wokół dobra otwarcie serc na potrzeby chorych dzieci, za szlachetność składa Fundacja Na Rzecz Ochrony Interesów Dzieci z Wadami Genetycznymi, Chorobami Rzadkimi, Wrodzonymi Wadami Rozwojowymi “Masz Prawo”.

W dniach organizacji zamkniętej zbiórki pieniężnej, z której dochód przeznaczony zostanie na neurochirurgiczną operację naszej podopiecznej Mai Klucznik w Stanach Zjednoczonych.

Wrocław 08, 09, 10 grudniu 2015r.