PRZEDSZKOLE SIÓSTR JADWIŻANEK “ZIARENKO”

“Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas,

kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać”

Antoine de Saint – Exupery

 

Każdy akt przyjaźni otwiera człowiekowi nową przestrzeń, rodzi w nim nowy świat.

Ułomności i ograniczenia zmienia w atuty, daje pociechę, wyzwala nadzieję,

sprawia, że rzeczywistość podlega przemianie, staje się harmonijna, mimo iż jest niełatwa.

Dzięki przyjaźni ludzkie cierpienia maleją.

 

Siostrze Magdalenie

Dyrektorce Przedszkola Sióstr Jadwiżanek “Ziarenko” we Wrocławiu oraz Nauczycielom

Prawdziwie szczera podziękowania za szlachetność i otwartość serc, za dar pomocy i dar jednoczenia ludzi wokół dobra składa

Panom

Jerzemu Skoczylasowi

Leszkowi Niedzielskiemu

Stanisławowi Szelcowi

Kabaretowi Elita

Wyrazy szczerych i serdecznych podziękowań za umiejętność współodczuwania cierpienia, za wielkość serc i gotowość niesienia pomocy składa Fundacja Na Rzecz Ochrony Interesów Dzieci z Wadami Genetycznymi, Chorobami Rzadkimi, Wrodzonymi Wadami Rozwojowymi “Masz Prawo”.

W dniu organizacji ŚWIĄTECZNEGO KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO, z którego dochód przeznaczony zostanie na neurochirurgiczną operację naszej podopiecznej Mai Klucznik w Stanach Zjednoczonych.

Wrocław dnia 12 grudnia 2014r.