PRZEDSZKOLE NR 88 WE WROCŁAWIU

 

“Każda istota ludzka

coś znacznie cenniejszego niż własne ja: swój dar”

Paulo Coelho

 

Dyrekcji  Przedszkolu nr 88

Gronu Pedagogicznemu

Rodzicom

 

słowa szczerych podziękowań za dar jednoczenia ludzi wokół dobra otwarcie serc na potrzeby chorych dzieci, za szlachetność składa Fundacja Na Rzecz Ochrony Interesów Dzieci z Wadami Genetycznymi, Chorobami Rzadkimi, Wrodzonymi Wadami Rozwojowymi “Masz Prawo”.

W dniach organizacji zamkniętej zbiórki pieniężnej, z której dochód przeznaczony zostanie na neurochirurgiczną operację naszej podopiecznej Mai Klucznik w Stanach Zjednoczonych.

Wrocław dnia 15 grudniu 2015r.