Rodzice dzieci niepełnosprawnych narażeni są na funkcjonowanie w warunkach przewlekłego stresu spowodowanego długotrwałym zmęczeniem psychofizycznym. Taki stan może utrudniać skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów. W takiej sytuacji skorzystanie z neutralnego i bezstronnego mediatora pomaga stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji i wypracowaniu obopólnie akceptowanego porozumienia. Mediacja sprzyja odbudowaniu pozytywnych relacji między stronami.