Wspieramy rodziców w wyborze modelu edukacji włączającej tzn. kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkołach masowych – ogólnodostępnych. Edukacja włączająca umożliwia dzieciom rozwój emocjonalny w naturalnym środowisku rówieśniczym, czerpanie wzorców z pozytywnego funkcjonowania dzieci, które rozwijają się prawidłowo w obszarze poznawczym i społecznym.