Choroba dziecka powoduje zmianę w funkcjonowaniu jego otoczenia m. in. w obszarze rodzinnym, zawodowym, społecznym, co najczęściej implikuje zawiłe problemy prawne, wymagające profesjonalnej pomocy.

Wspieramy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych umożliwiając im uzyskanie bezpłatnych porad prawnych uwzględniając ich indywidualne potrzeby w zakresie sposobu komunikacji.