Mediacje

Rodzice dzieci niepełnosprawnych narażeni są na funkcjonowanie w warunkach przewlekłego stresu spowodowanego długotrwałym zmęczeniem psychofizycznym. Taki stan może utrudniać skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów. W takiej sytuacji skorzystanie z neutralnego i bezstronnego mediatora pomaga stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji i wypracowaniu obopólnie akceptowanego porozumienia. Mediacja sprzyja odbudowaniu pozytywnych relacji między stronami.

 

Doradztwo Prawne

Choroba dziecka powoduje zmianę w funkcjonowaniu jego otoczenia m. in. w obszarze rodzinnym, zawodowym, społecznym, co najczęściej implikuje zawiłe problemy prawne, wymagające profesjonalnej pomocy.

Wspieramy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych umożliwiając im uzyskanie bezpłatnych porad prawnych uwzględniając ich indywidualne potrzeby w zakresie sposobu komunikacji.

 

Doradztwo W Zakresie Edukacji Włączanej

Wspieramy rodziców w wyborze modelu edukacji włączającej tzn. kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkołach masowych – ogólnodostępnych. Edukacja włączająca umożliwia dzieciom rozwój emocjonalny w naturalnym środowisku rówieśniczym, czerpanie wzorców z pozytywnego funkcjonowania dzieci, które rozwijają się prawidłowo w obszarze poznawczym i społecznym.