Przełam stereotyp niepełnosprawnego – szkolenia i praktyka

Dzielimy się doświadczeniami w oparciu o model kształcenia zintegrowanego wokół wartości.

Z pasją, ciekawie, poruszająco

  • rozmawiamy,
  • szkolimy umiejętności,
  • szukamy płaszczyzn dla wspólnego działania.

 

CRS – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Biznes – wspólnie realizujemy projekty, które budują Twoją markę i lepszy świat.

Łączy nas wspólna perspektywa – aktywna postawa w rozwiązywaniu problemów.Zarządzanie uwzględniające społeczną odpowiedzialność biznesu to nowa jakość w Twoim przedsiębiorstwie, powstająca dzięki łączeniu interesu firmy z interesem społecznym. Szeroki kontekst – wymierny efekt, czyli biznes społecznie zaangażowany.