Fundacja „Masz prawo” prowadzi subkonta dla podopiecznych.

Leczenia chorób rzadkichto proces długotrwały a jego koszty najczęściej przekraczają możliwości finansowe rodziców. Składają się na nie m.in. koszty zabiegów operacyjnych,pobytów w placówkach zdrowia, dojazdów, zakupu leków i środków higienicznych.

Każdy rodzic może uruchomić  w Fundacji „Masz prawo” dla swojego dziecka subkonto, które umożliwia rodzicom chorych dzieci gromadzenie środków finansowych (np. uzyskanych z darowizn, zbiórek zamkniętych na subkoncie przypisanym do ich dziecka).