Fundacja „Masz prawo” organizuje działania, które mają na celu zmniejszanie dystansu pomiędzy dzieckiem chorym a jego szeroko rozumianym otoczeniem. Z naszego doświadczenia jednoznacznie wynika, że zawsze jest ktoś kto jest gotowy przyjąć otwarta postawę i zdecydować się na pozytywne działanie. Uczymy tego naszych podopiecznych.