OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH – ŚWIATOWID

“Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. 
Ale potrzebny jest ktoś, 
aby przyjmować. 
Bowiem dawać 
to nie znaczy tracić.”
Antoine 
de Saint-Exupéry

DLA

OŚRODKA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

ŚWIATOWID

za propagowanie wrażliwości,
która pozwala pochylić się nad tymi,
którzy potrzebują pomocy,
za wrażliwą duszę, która skłania do czynienia dobra,
za bezinteresowną pomoc i życzliwość

SERDECZNE WYRAZY PODZIĘKOWANIA

składa Fundacja na Rzecz Ochrony Interesów Dzieci z Wadami Genetycznymi, Chorobami Rzadkimi, Wrodzonymi Wadami Rozwojowymi „Masz Prawo” w imieniu swojej podopiecznej Mai Klucznik.

Wrocław, 9 czerwca 2019r.