MISJA

Świat nie jest tylko dla młodych, pięknych i bogatych. Wśród nas są także mali, chorzy, biedni i smutni. Rodzą się dzieci z wadami genetycznymi, chorobami rzadkimi, wrodzonymi wadami rozwojowymi. Od urodzenia muszą one stawiać czoła życiu walcząc o swoje w nim miejsce. Jesteśmy po to, aby walczyć razem z nimi o dostęp do zdobyczy współczesnego świata: leczenia, edukacji, obecności w życiu społecznym. Jesteśmy po to, aby nie byli sami.
“…Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi
w swej godności i w swych prawach.
Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem
i powinni postępować wobec innych
w duchu braterstwa…”
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka