Małgorzata Wiater-Mohr – członek rady fundacji

Serce to zagadka, która często sprawia niespodzianki – trudno powiedzieć dlaczego serce reaguje, i po prostu tak jest.
Reakcja pomagać to odruch bezwarunkowy – natomiast satysfakcja z każdej odrobinki wkładu dla serca to ciepło i moc radości, której doznają Ci, którzy pomagają, myślę, że tę radość i doznanie, można określić czymś co określamy szczęściem.