MAGDA BRUDZIŃSKA KLEZMER TRIO

 

Podziękowanie

Pani Magdalenie Brudzińskiej z zespołem KLEZMER TRIO z Krakowa najszczersze podziękowania za charytatywny koncert na rzecz Mai Klucznik składa Fundacja Na Rzecz Ochrony Interesów Dzieci z Wadami Genetycznymi, Chorobami Rzadkimi, Wrodzonymi Wadami Rozwojowymi “Masz Prawo”.

 

Człowiek jest wielki,

nie dzięki temu co posiada,

ale dzięki temu czym dzieli się z innymi.

 

Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na neurochirurgiczną operację naszej podopiecznej Mai Klucznik w Stanach Zjednoczonych.

Wrocław dnia 07 grudniu 2015r.