ELITA KABARET AUTORÓW

Panom

Jerzemu Skoczylasowi

Leszkowi Niedzielskiemu

Stanisławowi Szelcowi

Kabaretowi Elita

Wyrazy szczerych i serdecznych podziękowań za umiejętność współodczuwania cierpienia, za wielkość serc i gotowość niesienia pomocy składa Fundacja Na Rzecz Ochrony Interesów Dzieci z Wadami Genetycznymi, Chorobami Rzadkimi, Wrodzonymi Wadami Rozwojowymi “Masz Prawo”.

W dniu występu Kabaretu Elita w Zespole Szkół nr 5 we Wrocławiu, z którego dochód przeznaczony zostanie na neurochirurgiczną operację naszej podopiecznej Mai Klucznik w Stanach Zjednoczonych.

Wrocław 05 grudniu 2014r.