CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ DZIECI i MŁODZIEŻY

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to, kim jest,

lecz przez to

czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

DLA

DYREKTOR JOANNY GĄSIOREK

WICEDYREKTORA BARTOSZA ŚLUSARSKIEGO

MAŁGORZATY MICHNIAK

RENATY BRYJAKOWSKIEJ

CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

za dobre serca, które pochylaj się nad tymi którzy potrzebują pomocy, za wrażliwe dusze, które skłaniają do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość

SERDECZNE WYRAZY PODZIĘKOWANIA

składa Fundacja Na Rzecz Ochrony Interesów Dzieci z Wadami Genetycznymi, Chorobami Rzadkimi, Wrodzonymi Wadami Rozwojowymi „Masz Prawo” w imieniu swojej podopiecznej Mai Klucznik.

Anno Domini 2016, 28 grudnia